foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Op internet zijn er veel sites waar iemand zijn dier kan aanbieden.
Stichting La Gula Lupis leest dagelijks veel van deze advertenties.
Daaruit blijkt dat dieren gratis worden aangeboden.
Voor handelaren zijn gratis dieren een goede manier om aan fokdieren te komen.
Het diertje wordt opgehaald en de eigenaar hoeft zich verder geen zorgen meer te maken.

Voor het dier beginnen de problemen pas echt.
Het is niet zo dat het altijd mis gaat.
Gelukkig hebben veel dieren ook een goed tehuis gevonden.
Moet u dan maar het risico nemen ?

Nee.

Een aantal stappen kan veel ellende voorkomen.
Als eerste zou een dier dus nooit gratis aangeboden mogen worden.
Een dier is een levend wezen en geen gebruiksvoorwerp.
Vaak zien wij dat een dier gratis is maar de kooi moet wel betaald worden.
Wij denken dat het andersom moet.
Een kooi GRATIS aanbieden bij een hamster staat veel aantrekkelijker dan een hamster gratis aanbieden bij een kooi.

Gun een dier nog even de tijd.
Een echte liefhebber begrijpt dat een dier bij het eerste bezoek niet gelijk wordt meegegeven.
Een eigenaar zou ook naar een legitimatie kunnen vragen.
Een handelaar zal zich niet prettig voelen als deze zijn gegevens moet overhandigen.
Nu heeft een eigenaar nog de mogelijk om nee te zeggen.

Het dier zelf naar een nieuw adres brengen is gelijk een geruststelling voor de eigenaar.
Deze kan zelf zien hoe de omgeving is en of het dier op zijn gemak is.
Ook nu kan de eigenaar nog altijd het dier weer meenemen.

Het is begrijpelijk als niet iedereen later nog informeert hoe het met het dier gaat.
Als de keuze eenmaal gemaakt is, kan de eigenaar in principe ook gerust zijn omdat hij zelf alles heeft gedaan om het dier zo goed mogelijk te herplaatsen.
Soms hebben mensen er wel behoefte aan en is het ook mogelijk om een afspraak met de nieuwe eigenaar te maken.
Als dat een voorwaarde is, zouden mensen dat gelijk moeten aangeven in de advertentie.
Bijvoorbeeld "Zou het leuk vinden om af en toe nog eens contact te hebben".
Het lijkt intensief maar als iemand de verantwoordelijkheid neemt om een dier in huis te nemen, is het logisch dat iemand dan ook alles doet om een dier een goed nieuw tehuis te geven.

Wil iemand al die stappen niet nemen ?

Dan kan er gedacht worden aan een herplaatsingsorganisatie.
Deze nemen een aantal dingen over waardoor de eigenaar op een afstand kan blijven.
Vaak worden deze dieren gelijk beschermd door een contract.
In principe kan een eigenaar ook alles zelf doen.

Gratis aanbieden van dieren.

Het is duidelijk dat wij geen voorstanders zijn van het gratis aanbieden van dieren.
De Stichting is er niet op uit om sites bij naam te noemen.
Wij denken dat u met deze informatie wat kritischer naar een advertentiesite kunt kijken.
En zelfs de verantwoordelijke organisatie kunt aanspreken op hun voorwaarden.
Een duidelijk waarschuwing en een kleine uitleg kan een eigenaar helpen bij het aanbieden en herplaatsen van hun dier.
Een kleine moeite die elk jaar zeker een flink aantal dieren een hel zal besparen.
Want vaak is een eigenaar zich gewoon niet bewust van de risico's.
Wij krijgen vaak de opmerking "Had ik dat maar geweten".

Komt een dier in handen van een handelaar dan worden deze dieren vaak gebruikt voor de fok, gevechten of Vivisectie.
Maar ook zijn de jongen van deze dieren vaak ziek of hebben erfelijke afwijkingen.
Door bewust te kiezen voor een goede fokker of kweker, kan veel ellende voorkomen worden.
Het dier kan langer leven, minder aandoeningen krijgen en minder gedragsproblemen geven.
Daarnaast geeft een goede fokker of kweker voorlichting over het dier.
Bijvoorbeeld over de huisvestiging, voeding en de karaktereigenschappen van het dier.

Voor meer informatie kunt u ons altijd mailen.
Wij helpen u graag op weg.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.